Utdanning: 

  • Norsk mellomfag
  • Engelsk mellomfag
  • Sommerkurs Det norske studiesentret i York
  • Historie grunnfag
  • Kurs i voksenpedagogikk
  • Kollegaveiledningskurs
  • LærerIKT-kurs i bruk av data i undervisningen

 

Fields of teaching

  • Mother language 
  • English  A-subject

 

Private 

My favourite places:

Fustvatn near Mosjøen, an idyllic place situated about 400 kilometers north of Trondheim  
If you use my links, you will see the most beautitful moonlight picture and get some information about two Norwegian cities. 

 
Min favorittvits:

Ein lærar fekk magesår og måtte operere bort ein del av tarmen. På lærarromet vart han spurt om det hadde ført til vanskar med maten.
- Nei, tvert imot,sa han,- no har eg eit magemål som høver betre til løna mi.

Min e-post:Ragnhild.Brakken@hotmail.com