LÆREPLANER

Du får opp læreplanen for faget ved å klikke på det. Læreplanene ligger på siden til Læringssenteret.  Allmennfagene er felles for alle studieretningene.

NATURBRUK

Grunnkurs naturbruk

Landbruk og naturforvaltning VKI

 

HOTELL- OG NÆRINGSMIDDELFAG

Hotell- og næringsmiddelfag GK

Kokkfag VKI

 

ALLMENNFAG

Engelsk, GK, VK I

Kroppsøving, GK, VK I + VK II

Matematikk

Naturfag, GK

Norsk, GK, VK I + VK II

Samfunnslære, VK I

HELSE- OG SOSIALFAG

Helse- og sosialfag GK

Barne- og ungdomsarbeiderfag VKI

Hjelpepleier VKI

Hjelpepleier VKII

FORMGIVINGSFAG

Formgivingsfag GK

Blomsterdekoratør VKI

Tegning, form og farge VKI

Tegning, form og farge VKII

ALLMENNFAGLIG PÅBYGNING

Biologi 2BI + 3BI

Matematikk VKI + VKII

Samfunnskunnskap

Historie Nyere og eldre historie

               

VALGFAG   LÆREPLANER  SKOLEÅRET 2002/2003

LOKALE LÆREPLANER
  Avis      IT
 Blomsterdekorering   Jegerprøven og førstehjelp
 Ballspill  Keramikk
 Drama  Media 
 Fransk I     Tegning akvarell
 Frisør  Ungdomsbedrift
 Hestestell  
NASJONALE LÆREPLANER 
 Støttekontakt Trafikk- og  bilføreropplæring