AVSLUTNINGSFEST for
avgangsklassene på Elektro

fredag 24. mai 2002 kl. 1900 i kantina i Gunnerus gt. 1

 

Treffteller