Evaluering av Medisinsk bildebehandling 
Dette er et skjema som fylles ut anonymt og sendes inn elektronisk

Leksjon 1    Introduksjon. 

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Leksjonstekst; vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Leksjonstekst; faglig relevans

Leksjonstekst; læringsutbytte

Øving; vanskelighetsgrad

Øving; faglig relevans

Øving; læringsutbytte

Øving; arbeidsmengde

Leksjon 2     Bildeforbedring.

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Leksjonstekst; vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Leksjonstekst; faglig relevans

Leksjonstekst; læringsutbytte

Øving; vanskelighetsgrad

Øving; faglig relevans

Øving; læringsutbytte

Øving; arbeidsmengde

Leksjon 3    Bildekomprimering

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Leksjonstekst; vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Leksjonstekst; faglig relevans

Leksjonstekst; læringsutbytte

Øving; vanskelighetsgrad

Øving; faglig relevans

Øving; læringsutbytte

Øving; arbeidsmengde

Leksjon 4   Praktisk bildebehandling

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Leksjonstekst; vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Leksjonstekst; faglig relevans

Leksjonstekst; læringsutbytte

Øving; vanskelighetsgrad

Øving; faglig relevans

Øving; læringsutbytte

Øving; arbeidsmengde

Leksjon 5  Videoteknikk

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Leksjonstekst; vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Leksjonstekst; faglig relevans

Leksjonstekst; læringsutbytte

Øving; vanskelighetsgrad

Øving; faglig relevans

Øving; læringsutbytte

Øving; arbeidsmengde

Leksjon 6 Medisinske bildedannende systemer

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Leksjonstekst; vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Leksjonstekst; faglig relevans

Leksjonstekst; læringsutbytte

Øving; vanskelighetsgrad

Øving; faglig relevans

Øving; læringsutbytte

Øving; arbeidsmengde

Leksjon 7   PACS - RIS - DICOM

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Leksjonstekst; vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Leksjonstekst; faglig relevans

Leksjonstekst; læringsutbytte

Øving; vanskelighetsgrad

Øving; faglig relevans

Øving; læringsutbytte

Øving; arbeidsmengde

Leksjon 8    Nettverks- og lagringssystemer

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Leksjonstekst; vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Leksjonstekst; faglig relevans

Leksjonstekst; læringsutbytte

Øving; vanskelighetsgrad

Øving; faglig relevans

Øving; læringsutbytte

Øving; arbeidsmengde

Samlingen

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

vanskelighetsgrad

(5 er størst)

faglig relevans

arbeidsmengde

Eksamen (hvis du ikke deltok, kan du nevne dette i kommentarfeltet)

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Eksamens vanskelighetsgrad

(5 er størst)

Eksamens faglige relevans

Eksamens arbeidsmengde

Plass for å skrive egne kommentarer til kurset: