Etter at du har opprettet websidene dine og fylt dem med tekst - er du klar til å "krydde" sidene dine med bilder. Det er like enkelt å plassere bilder på en web-side som å plassere bilder i et Word-dokument. 
Sette inn et bilde

 1. Klikk for å plassere markøren der du ønsker å sette inn bildet.
 2. Klikk Sett in bilde-knappen på verktøylinjen.
 3. Dobbelklikk mappen som inneholder bildet
 4. Velg bildet fra listeboksen
 5. Klikk OK

Tilbake til toppen av siden


Sette inn et bilde fra Clip Art Gallery

 1. Klikk for å plassere markøren der du ønsker å sette inn bildet.
 2. Klikk Sett in bilde-knappen på verktøylinjen.
 3. Klikk Utklippsbilder
 4. Klikk en kategori
 5. Klikk bildet du ønsker å sette inn.
 6. Klikk Sett inn Utklipp-knappen i menyen

Tilbake til toppen av siden


Beskjære et bilde
 1. Merk bildet ved å klikke det.
 2. Klikk Beskjær-knappen på Bilder-verktøylinjen.
 3. Dra håndtakene innover for å beskjære bildet slik du ønsker det.
 4. Trykk Enter-tasten.

Tilbake til toppen av siden


Endre størrelsen på et bilde

 1. Merk bildet ved å klikke det.
 2. Dra hjørnehåndtakene  utover eller innover for å øke eller redusere størrelsen på bildet 

Tilbake til toppen av siden


Kopiere og flytte et bilde
 1. Merk bildet ved å klikke det.
 2. Klikk Kopier-knappen eller Klipp ut-knappen for å kopiere eller flytte et bilde
 3. Klikk for å plassere markøren der hvor du ønsker å legge til en kopi av bildet (eller der du ønsker bildet nå skal stå)
 4. Klikk Lim inn-knappen på Verktøylinjen.

Tilbake til toppen av siden


Spesifisere hvordan teksten skal bryte
 1. Velg bildet du ønsker å jobbe med ved å klikke det.
 2. Velg Plassering i Format-menyen
 3. Velg alternativet som vil bryte teksen rund bildet slik du ønsker, og klikk så OK.  Ved å høyreklikke på bildet og velge Bildeegenskaper får du også tilgang til en del parametere for bildet.

Tilbake til toppen av siden


Legge hyperkoblinger til bilder
 1. Velg bildet ved å klikke det.
 2. Klikk Sett inn hyperkobling-knappen på verktøylinjen
 3. Lokaliser websiden i listeboksen.
 4. Klikk OK.

Tilbake til toppen av siden


Gjøre et bilde gjennomsiktig
 1. Velg bildet ved å klikke det.
 2. Klikk Angi gjennomsiktig farge-knappen på Bilder-verktøymenyen
 3. Klikk fargen på bildet du ønsker å gjøre gjennomsiktig.

Tilbake til toppen av siden


Legge til en kantlinje på et bilde
 1. Høyreklikk bildet du ønsker å redigere
 2. Velg Bildeegenskaper i Snarvei-menyen
 3. Klikk Utseende-fanen
 4. Skriv inn en verdi høyere en null i Kantlinjetykkelse-boksen
 5. Klikk OK

Tilbake til toppen av siden


Konvertere et bilde til GIF eller JPEG
 1. Høyreklikk bildet du ønsker å redigere
 2. Velg Bildeegenskaper i Snarvei-menyen
 3. Klikk Generelt-fanen
 4. Klikk knappen som representerer filtypen du ønsker
 5. Klikk OK

Tilbake til toppen av siden