Crash-kurs for utålmodige ingeniører

Kursets prinsipp er at du har installert FrontPage (FP) og fortløpende utfører i FP de tingene som beskrives.

Lenkene merket Hvordan fører deg til en beskrivelse av den aktuelle operasjonen. Les og gå tilbake til Crash-kurset med nettleserens tilbake-knapp 
 


Lag et vevområde for ditt eget fag:

 1. Start FrontPage.      Hvordan?
 2. Opprett nytt Web-område. Bruk Personlig web-område Hvordan? 
 3. Hvordan skifter du mellom forskjellige typer visning i FP?    Hvordan?
 4. Gjør deg kjent med de forskjellige  skjermområdene i SidevisningHvordan?
 5. Webben skal hete "Mitt fag"  og ha det som overskrift på startsida.  Hvordan? 
 6. Endre titlene for de 3 undersidene til hhv. Fagbeskrivelse, Kjøreplan, Utdelt  Hvordan?
  Endre også filnavnene slik at f.eks. sida med Fagbeskrivelse heter fagbeskrivelse.htm   Hvordan? 
 7. Lag en ny underside ved å kopiere en av de eksisterende undersider.    Hvordan?
 8. Lag en ny underside. Siden skal hete lenker.htm og ha tittel Lenker.   Hvordan? 
  Trekk siden på plass i navigasjonsvisning lengst til høyre i rekken av undersider. Hvordan?
 9. Velg et fint tema  og bruk det på din WEB. Hvordan? 
 10. Sett inn en treffteller på startsida     Hvordan?
 11. Lag en lenk til Postens hjemmesider (http://www.posten.no/) på sida Lenker.    Hvordan?
 12. Lag en e-post hyperlenk fra ditt navn. Hvordan? 
 13. Sett inn en tabell på siden Kjøreplan   Hvordan?
 14. Legg til en ny mappe. Mappen skal hete avgrensa. Hvordan?
  (Siden skal du få legge inn passordbeskyttelse for denne mappen).
 15. Legg til en ny blank side i den nye mappen. Siden gis navnet godkjente_ovinger.htm og tittel Øvinger.   Hvordan?
 16. Legg siden under hovedsiden (navigasjon-visning) slik at den kommer med i hovedsidas venstre navigasjonsfelt.  Hvordan?

Arbeid med tekst:

 1. Skriv et par setninger på din hovedside (hjemmeside til skolen)
 2. Lagre hoveside.
 3. Åpne ansatte.htm side fra ansatte-mappe.
 4. Lage en nummerert liste av en del av ansatte i din skole Hvordan?
 5. Sett inn en tekstfil. Hvordan?
 6. Sett inn en vannrett linje. Hvordan?
 7. Sett inn symbol © i nederst deltekantlinje. Hvordan?
 8. Lagre filen. 

Arbeid med tabeller

Ansatte Studenter
Tor 123.- Heidi 3EA 12.-
Ola 1.034.- Malin 1EL 15.-
Kari 235.- Kristian 2EK 10.-
 1. Legg til en ny side i ansatte-katalog. Siden skal hete regnskap.htm. Hvordan?
 2. Lag en tabell med 5 kolonner og 4 rader Hvordan?
 3. Slå sammen første to celler og siste tre celler i første rad. Hvordan?
 4. Angi en bakgrunnsfarge for første rad. Hvordan?
 5. Endre bredden på tabellen: 400 piksler. Hvordan?
 6. Fyll tabellen med  informasjon. Bruk både tekst og tall. Hvordan?

Arbeid med import av filer i andre format

 1. Last ned ei Word-fil Word1.doc og lagre den  på din PC . 
 2. Legg en ny side i veven din. Siden skal hete Fagevaluering  (navigasjon-visning). Hvordan? Fil-navn kan f.eks. være  fageval.htm
 3. Importer word-fila til dokumentet. Hvordan?
 4. Lagre dokumentet.

Bildebehandling

 1. Opprett ny side foto.htm Hvordan?
 2. Sett inn to nye bilder til fra Utklippsbilder  Hvordan?
 3. Endre størrelse på et av de bildene Hvordan? 
 4. Sett inn på fotosida tegningen fugler fra Utklippsbilder Hvordan?
 5. Bruk tegningen som en klikkbar lenk til hovedsida  Hvordan?
 6. Gjør hvit farge på tegningen gjennomsiktig. Hvordan?
 7. Lagre foto.htm
 8. Legg den under hovedsida (navigasjon-visning) Hvordan?
 9. Gi fila navnet  Fotoalbum (navigasjon-visning)

 

 

 

 

 

GRATULERER! Det ser ut til at du har overlevd crashkurset i FrontPage 2000. Lykke til i videre arbeid med Web-design og publisering!!