1. Valget Side-visning i visningsvinduet - lar deg redigere en webside samtidig som det er mulig å dra filer fra Web-området inn i det aktive Web-området.
  2. Mappeliste - viser deg alle filene og mappene på det aktive Web-området.
  3. Normal-fane -  for å opprette og redigere de fleste eller alle websidene dine.
  4. HTML-fane - for å redigere HTML-koden til sidene dine
  5. Forhåndsvisning-fane - for å forhåndsvise dokumentet ditt, slik det vises i Internett Explorer 5.
  6. Arbeidsområde - her jobber vi med våre Web-sider