Dette kursopplegget skal være en hjelp for å komme i gang med FrontPage 2000

Er du en utålmodig ingeniør, kan du gå rett løs på Crash-kurset, ellers kan du gå gjennom emne for emne i emnekatalogene i stolpen til venstre.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelle emner

Grunnleggende funksjoner i FrontPage 2000

 1. Åpne et Web-område eller en webside
 2. Opprette et nytt Web-område
 3. Bruke temaer VIKTIG!
 4. Bruke delte kantlinjer VIKTIG!
 5. Opprette nye sider og mapper
 6. Legge til en mappe i et Web-område
 7. Fjerne en side eller et bilde fra Web-området.
 8. Endre navn på filer
 9. Flytte og kopiere filer
 10. Navigasjonsvisning VIKTIG!
 11. Importere Web-innhold
 12. Lagre og eksportere web-sider
 13. Kontrollere Web-områdets hyperkoblinger
 14. Publisere Web-området ditt

Starte FrontPage 2000

 1. I de fleste installasjoner kan du gjøre menyvalgene    Start - Programmer - MSoffice2000 - Microsoft FrontPage

Tilbake til toppen av siden


Åpne et Web-område eller en webside

 1. Klikk pil-ned ved siden av Åpne-knappen og velg enten Åpne et Web-område eller Åpne for å åpne en webside
 2. Velg mappen som Web-området eller filen er lagret i
 3. Velg filen for å åpne websiden
 4. Klik Åpne

Tilbake til toppen av siden 

 


Opprette et nytt Web-område

 1. Klikk pil-ned ved siden av Ny side-knappen      og velg Web-område   
 2. Velg Web-malen eller veiviseren  som passer best til det nye Web-området  
 3. Klikk OK for å lagre Web-området i Standard-mappen, eller velg en annen plassering i Alternativer-feltet
 4. Hvis du valgte en veiviser, følg instruksjonene på skjermen og klikk Fullfør når du er ferdig.

Tilbake til toppen av siden 

 


Opprette nye sider og mapper

 1. Klikk Side-knappen i Visninger-ruten
 2. Velg Ny i Fil-menyen i Sidevisning og velg Side i undermenyen
 3. Klikk enten Rammesider eller Generelt-fanen
 4. Velg en mal fra listen
 5. Klikk OK

Tilbake til toppen av siden 

 


Endre filnavn

 1. Marker filnavnet ved å klikke langsomt to ganger på det og skriv inn nytt filnavn (pass på at etternavnet fortsatt er .htm) 

Tilbake til toppen av siden 

 


Legge til en mappe i et Web-område

 1. Åpne det Web-området der du ønsker å legge til en mappe
 2. I Mappelisten, høyreklikker du den mappen der du ønsker å opprette en mappe
 3. Velg Ny mappe
 4. Skriv et navn på mappen
 5. Trykk Enter

Tilbake til toppen av siden 

 


De forskjellige visningsfanene

 1. Åpne websiden
 2. Klikk en fane for å se websiden i den visningen

Tilbake til toppen av siden 

 


Fjerne en webside eller et bilde fra Web-område

 1. Åpne Web-området
 2. Høyreklikk websiden eller bildet du ønsker å fjerne fra Web-området.
 3. Velg Slett-kommandoen
 4. Klikk Ja

Tilbake til toppen av siden 

 


Endre navn på filer

 1. Klikk filen eller mappen du ønsker å gi nytt navn
 2. Vent et øyeblikk og klikk en gang til
 3. Rediger filnavnet uten å endre siste tre bokstavene
 4. Trykk Enter

Tilbake til toppen av siden 

 


Flytte og kopiere filer

 1. Høyreklikk filen du ønsker å kopiere i Mappelisten
 2. Velg Kopier eller Klipp ut (for flytte filen)
 3.  Høyreklikk i den ønskede mappen du vil kopiere eller lime inn filen.
 4. Velg Lim inn

OBS. Du kan bruke dra-metoden for å flytte filen.

Tilbake til toppen av siden 

 


Kopiere side til nytt filnavn

Ta opp sida i arbeidsvinduet (f.eks. dobbelklikk på filnavnet). Velg Fil - Lagre som,  skriv inn det nye filnavnet og klikk Lagre.  

Tilbake til toppen av siden 

 


Importere Web-innhold
Er du mer komfortabel med å bruke et annet program for å lage Web-innhold, så går det bra. Etter at du har laget innholdet, kan du immportere det til FrontPage for å forberede publisering på Web.

Vis bilde

 1. Åpne Web-området hvor du ønsker å plassere den nye web-siden eller bildet
 2. Velg Importer i Fil-menyen
 3. Klikk Legg til fil
 4. Finn filen du vil importere på din datamaskin
 5. Dobbelklikk filen for å velge den.
 6. Klikk OK

Tilbake til toppen av siden  

 


Lagre og eksportere web-sider

 1. Åpne Web-området du ønsker å legge til eller eksportere en side fra.
 2. Velg eller opprett en webside.
 3. Velg Lagre som i Fil-menyen
 4. Velg mappen der du ønsker å lagre
 5. Om nødvendig, skriv inn et filnavn
 6. Klikk Lagre
 7. Velg hvilke bilde-filer som skal lagres sammen og hvor
 8. Klikk OK

Tilbake til toppen av siden 

 


Kontrollere Web-områdets hyperkoblinger
Forklaring: Etter at du har lagt til alle web-sidene og satt inn passende hyperkoblinger ønsker du å sjekke at alle koblingene fungerer. Gjør slik:

 1. Åpne Web-området du ønsker å se på.
 2. Velg Oppdater hyperkoblinger i Verktøy-menyen.

Tilbake til toppen av siden 

 


Publisere Web-området ditt

Når du opprettet Web-området, redigert sidene, kontorllert hyperkoblingene og forhåndsvist det i web-leseren, er du klar til å publisere det på webserveren.

 1. Velg Publiser Web-område i Fil-menyen
 2. Skriv inn adressen til webserveren (http://www.skole.gs.va.no)
 3. Velg et alternativ for å spesifisere om du ønsker å publisere alle filene eller kun de som er endret siden sist.
 4. Klikk Publiser
 5. Skriv inn brukernavn og passord, og klikk OK.

Tilbake til toppen av siden