Et navigasjonsfelt er et sett med hyperkoblinger som du bruker til å navigere på et Web-område. Et typisk navigasjonsfelt kan for eksempel inneholde hyperkoblinger til Web-områdets hjemmeside og hovedsider:

  1.  Åpne Web-området du ønsker å se på.
  2. Finn siden du ønsker. 
  3. Dra en side til en annen mappe i Mappelisten for å flytte den.
  4. Dra en side til en ny plassering i navigasjonsstrukturen for å endre hvordan FrontPage kobler til siden.
  5. For å legge til en side i navigasjonvisning, dra den fra Mappelisten til navigasjonsstrukturen.

 

I navigasjonsvisning ser du sidenes tittel. For å endre en sidetittel, markerer du tittelen ved å klikke langsomt 2 ganger på tittelen og skriver inn den nye tittelen. Har siden sidebanner, vil tittelen i banneret automatisk endres. Har siden "Mitt fag" navigasjonsfelt som viser undersider, får navigasjonsfeltet lenker til undersidenes titler.