Med FrontPage kan du enkelt og raskt opprette tabeller på web-sidene dine. Tabeller ordner informasjon i kolonner og rader med data. Cellene i en tabell kan inneholde mange forskjellige data: tekst, numeriske verdier, bilder og t.o.m. andre tabeller.

Eksempel:    
Dele - celler Farge i bakgrunn  
En annen tabell...
uten.. rammer
En annen tabell...
med større rammer.
en ... annen..
tabell.. i tabell.
 1. Opprette tabeller
 2. Merke en kolonne eller rad
 3. Sette inn en ny rad eller kolonne i en tabell
 4. Slå sammen to eller flere celler
 5. Dele en celle i to eller flere celler
 6. Slette en rad eller kolonne
 7. Slette en tabell
 8. Fylle en tabell med informasjon
 9. Fargelegg bakgrunnen i tabellen
 10. Endre cellestørrelsen i tabellen
 11. Endre bredden på tabellen

Opprette tabeller

 1. Klikk Sett inn tabell-knappen på verktøylinjen.
 2. Dra musen nedover og til høyre for å angi hvor mange rad og kolonner du ønsker
 3. Slip muse-knappen.

Tilbake til toppen av siden 


Merke en kolonne eller rad

 1. Klikk toppkanten over kolonnen du ønsker å merke eller klikk sidekanten på raden du ønsker å merke.

Tilbake til toppen av siden  


Sette inn en ny rad eller kolonne i en tabell

 1. Klikk en celle i den raden eller kolonnen hvor du ønsker å sette inn en rad eller kolonne.
 2. Velg Sett inn i Tabell-menyen og Rader eller Kolonner fra undermenyen.
 3. Klikk en av knappene for å sette inn rader eller kolonner.
 4. Angi hvor mange rader eller kolonner du ønsker å sette inn i Antall rader eller Antall kolonner-boksen.
 5. Velg ett av plasseringsalternativene.
 6. Klikk OK.

Tilbake til toppen av siden 


Slå sammen to eller flere celler

 1. Merk cellene du ønsker å kombinere.
 2. Velg Slå sammen celler  i Tabell-menyen

Tilbake til toppen av siden 


Dele en celle i to eller flere celler

 1. Klikk cellen du ønsker å dele i to eller flere celler
 2. Velg Del celler i Tabell-menyen
 3. Klikk en av knappene for å dele cellen i rader eller koloner
 4. Angi i Antall rader eller Antall kolonner-boksen hvor mange rader eller  celler skal deles i.
 5. Klikk OK.

Tilbake til toppen av siden


Slette en rad eller kolonne

 1. Merk raden eller kolonnen du ønsker å slette.
 2. Høyreklikk utvalget.
 3. Velg Slett celler i snarveimenyen

Tilbake til toppen av siden 


Slette en tabell

Merk tabellen og trykk Delete, f.eks. slik:

 1. Sett cursoren inne i tabellen.
 2. Velg Merk i Tabell-menyen og velg  Tabell i undermenyen
 3. Trykk Delete-tasten.

Tilbake til toppen av siden 


Fylle en tabell med informasjon

Så snart du har opprettet en tabell, er du klar til å fylle de individuelle cellene i tbellen med tekst, tall og grafikk. Denne prosessen fungerer akkurat slik som man kan tenke seg. Du klikker cellen du ønsker å fylle og så legger du inn informasjonen.

OBS! 

Tilbake til toppen av siden 


Fargelegg bakgrunnen i tabellen

 1. Høyreklikk inne i tabellen.
 2. Velg Egenskaper for tabell i snarvei-menyen.
 3. Åpne Bakgrunns Farge rullegardin-listeboksen og velg så en farge.
 4. Klikk OK.

Tilbake til toppen av siden 


Endre cellestørrelsen i tabellen

 1. Høyreklik inne i tabellen
 2. Velg Egenskaper for tabell  i snarvei-menyen.
 3. Angi avstanden mellom innholdet av en celle og kantene i en celle (i punkter) i Celleutfylling-boksen.
 4. Klikk OK.

Tilbake til toppen av siden 


Endre bredden på tabellen

 1. Høyreklikk inne i tabellen
 2. Velg Egenskaper for tabell  i snarvei-menyen.
 3. Velg Angi bredde-avmerkingsboksen.
  Alternativer:
  -
  Klikk I piksler-knappen for å angi bredden i piksler. Skriv så verdien inn i tekstboksen.
  -
  Klikk I prosent-knappen for å angi bredden i prosent. Skriv så verdien inn i tekstboksen.
 4. Klikk OK

Tilbake til toppen av siden