Å lage vevsider i FrontPage gjøres nesten på samme måten som du lager et dokument i et tekstbehandlingsprogram tidligere, særlig i MS Word. Du vil finne ut at FrontPage er lett å lære og bruke. 

 1. Skrive inn, slette, kopiere, flytte tekst
 2. Opprette hyperkoblinger
 3. Sette inn en tekstfil
 4. Sette inn et symbol
 5. Endre teksttype, størrelse og farge på tekst
 6. Arbeid med overskrift og undertittel
 7. Endre avsnittsinnrykk
 8. Lage en punktmerket  og nummerert liste
 9. Sette inn en vannrett linje 
 10. Sette inn en treffteller 

Skrive inn, slette, kopiere, flytte tekst

OBS! Alle disse prosessene fungerer veldig likt med funksjoner du har jobbet tidligere i MS Word. Derfor er det ikke forklart i detaljer hvordan man gjør dette i FrontPage. Her kommer bare et par tips:

Tilbake til toppen av siden 


Opprette hyperkoblinger fra tekst

OBS! Ikke koble til harddisken din med absoluttlenker! f.eks. c:/mine dokumenter... e.l. Det vil ikke fungere når webben flyttes.

 1. Merk teksten du ønsker å koble til en annen side eller fil
 2. Klikk Sett inn hyperlenk-knappen på verktøylinjen  
 3. Velg siden eller filen, eller skriv URL-adressen i URL-boksen hvis filen ikke ligger på ditt eget Web-område. Hvis det er en epostadresse du skal lenke til, klikk på epost-knappen   
 4. Klikk OK

Tilbake til toppen av siden 


Sette inn en tekstfil ( Vis bilde )

 1. Klikk for å plassere markøren der du ønsker å legge til ny tekst.
 2. Velg Fil i Sett inn-menyen
 3. Angi plasseringen til filen
 4. Angi formatet til filen
 5. Dobbelklikk den for å sette inn filinnholdet

Tilbake til toppen av siden 


Sette inn et symbol (f.eks. ® © Ñ Ð )

 1. Klikk på vevsiden din for å plassere markøren der hvor du ønsker å sette inn symbolet
 2. Velg Symbol fra Sett inn-menyen
 3. Klikk symbolet du ønsker
 4. Klikk Sett inn.
 5. Klikk Lukk for å lukke Symbol-boksen

Tilbake til toppen av siden 


Endre teksttype, størrelse og farge på tekst (f.eks. interessant )

 1. Merk teksten du ønsker å formatere
 2. Klikk en av følgende knapper på verktøylinjen:

Tilbake til toppen av siden  


Arbeid med overskrift og undertittel

 1. Skriv inn teksten du ønsker å bruke som overskrift og trykk Enter
 2. Merk overskrift-teksten.
 3. Klikk Stil-rullelisten på Formatering-verktøylinjen
 4. Velg en overskriftstil

Tilbake til toppen av siden 


Endre avsnittsinnrykk

 1. Merk avsnittet som du ønsker å rykke inn eller ut.
 2. Klikk en av følgende knapper:

Tilbake til toppen av siden 


Lage en punktmerket  og nummerert liste

 1. Merk avsnittet du ønsker å konvertere til en nummerert eller punktmerket liste
 2. Klikk Nummering-knappen eller Punkmerking-knappen på verktøylinjen.

Tilbake til toppen av siden 


Sette inn en vannrett linje 

 1. Plaser markøren rett foran avnittet der du ønsker å sette inn en linje
 2. Velg Vannrett linje fra Sett inn-menyen

Tilbake til toppen av siden 


Sette inn en treffteller

En treffteller teller opp hvor mange besøk siden din har hatt, og er en enkel måte å føre litt statistikk på. Får du mange treff, kan det også være en diskret måte å skryte på.  Telleren i FrontPage krever at du publiserer sida på en vevtjener med FrontPagetilleggene installert.

 1. Plasser cursoren der du vil ha telleren.
 2. Velg Sett inn - Komponent - Treffteller
 3. Klikk på markeringsknappen for den tellerstilen du ønsker.
 4. Klikk OK