Evaluering av lab høsten 2001 i 3EE

EL6

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte

EL7

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte

EL8

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte

D4

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte

M1

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte

M2

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte

M3

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte

M5

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte

M7

Angi med et tall fra 1 til 5 din vurdering av:

Oppgavetekst

Arbeidsmengde forarbeid

Arbeidsmengde på labdagen

Arbeidsmengde etterarbeid

Vanskelighetsgrad

Faglig relevans

Læringsutbytte