STUDIERETNINGSVALG

Program for elektro- og datateknikk
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG


Fornavn Etternavn Klasse  nå                        
2EL
1EF
Annet

Gi hver av studieretningene en prioritet fra 1 til 4

Prioritet

1

2

3

4

Automatisering

Elkraftteknikk

Elektronikk

Teleteknikk

OBS: Alle studieretningene må gis forskjellig prioritet. Valgt prioritet vises ved en prikk i sentrum av den runde prioritetsknappen.

Ønsker du å endre valget er det bare å klikke på en annen prioritetsknapp. Hele skjemaet kan nullstilles ved å klikke på knappen "Tilbakestill"
(nederst på sida).

Når du er ferdig med utfyllingen, sendes skjemaet inn ved å trykke på knappen "Send". Du får da en bekreftelse på hva som er innsendt. Noter deg hvilken prioritetsrekkefølge du satte opp.

Dersom du senere skulle angre valget, kan du sende inn et nytt valgskjema. Det sist innsendte skjemaet vil da bli det gjeldende.